Mühendislik Sigortası

Makine Kırılması Sigortası

Makine Kırılması Sigortası, makine ve tesislerin deneme devresinden sonra, ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını karşılar.

Makine Kırılması Sigortası ile aşağıdaki risklere karşı teminat verilmektedir .

- İşletme kazaları
- Hatalı tasarımın yol açacağı ziya ve hasarlar
- Yağlama kusuru
- Fırtına, don, buz sürüklenmesi
- Hatalı kullanım, bilgisizlik ve ihmal
- Kısa devre, diğer elektriki nedenler
- Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi
- Santrifüj kuvvetinin yol açacağı yırtılmalar
- Kazanlardaki su eksikliği
- Su çekiçlemesi
- Alçak basıncın yol açacağı deformasyonlar

İsteğe bağlı alıabilecek teminatlar;

- Fiziki İnfilak
- Makinelerin temel ve kaidelerinde meydana gelebilecek hasarlar
- Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
- Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları
- Müteharrik iş makineleri (ekskavatör, dozer, loader, vinç, forklift, vb.) için geniş kasko (yangın, deprem, sel, toprak çökmesi, kaya düşmesi, çarpma, çarpışma, devrilme, ayrıca talep edilmesi halinde ek olarak hırsızlık)

Makine Kırılması Sigortası'nda sigortaya esas olan kıymet, makinelerin yeniye göre ikame bedelleridir.


Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası, cihazların deneme devresinden sonra,ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Bu poliçenin kapsadığı başlıca riskler;

- İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği, kötü niyeti
- Hatalı dizayn ve malzeme
- Elektrik enerjisinden kaynaklanan hasarlar (voltaj dalgalanmaları, kısa devre/alevsiz yangın, yıldırımın dolaylı etkileri)
- Yangın, yıldırım, infilak 
- Fırtına, sel, yer kayması, toprak çökmesi
- Dahili su
- Kavrulma, kararma, is, duman
- Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs

İsteğe bağlı alınabilecek ek teminatlar;

- Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları
- Seyyar ve taşınabilir cihazların sigortalı mahal dışındaki ziya ve hasarları
- Deprem
- Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
- Veri kaybı
- Artan iş ve çalışma masrafları
- Valf ve tüpler

Elektronik Cihaz Sigortası'nda sigortaya esas olan kıymet, cihazların yeniye göre ikame bedelleridir.


İnşaat All Risk

İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine inşaat faaliyetleri ile ilgili ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra, doğal afetler (deprem , toprak kayması seylap vb.) yangın, yıldırım, infilak, şantiye ve işletme kazaları, dikkatsizlik, sabotaj nedeniyle oluşacak risklere karşı inşaatınızı güvence altına alır .

İsteğe bağlı alınabilecek ek teminatlar ;

-Enkaz kaldırma masrafları
- İnşaat makineleri
- Şantiye tesisleri
- Üçüncü şahıs mali sorumluluk
- Bakım devresi
- Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
- Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ
Ana Sayfa Hakkımızda Sık Sorulan Sorular Poliçe Hatırlat İletişim Sigorta Teklif Al Gizlilik