Motorlu araçlar için yaptırılması yasal bir zorunluluk olan Trafik Sigorta Poliçesi, bir kaza nedeniyle ortaya çıkabilecek ölüm ve yaralanmalarda, veya hukuki sorumluluğa yol açacak bir şeyin zarara uğraması durumunda, kazaya sebebiyet veren tarafın, üçüncü kişilere karşı olan sorumluluklarını Karayolu Trafik Kanunu hükümleri dahilinde ve belli limitler çevresinde gidermeyi amaçlamaktadır.

Teminat Kapsamı

Zorunlu Trafik Sigorta poliçesi, araçların işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet verilmesi halinde; aracı işletenin, zarara uğrayan üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğunu belirlenen limitler dâhilinde gidermeyi amaçlar.Teminat limitleri, araç türlerine ve araçla gerçekleştirilen mesleki faaliyete göre değişmektedir.

Trafik Sigortası limitlerini yeterli görmeyen araç sahipleri, İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası yaptırarak bu limitleri yükseltebilirler.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre; Türkiye’de trafiğe kayıtlı her aracın ve araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanların Trafik Sigortası (Karayolları Trafik Kanunu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası) yaptırması zorunludur.

Ana Teminatlar

Bu sigorta ile aracın işletilmesi sırasında üçüncü şahıslara zarar verilmesi durumunda

– Yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene, kontrol, hastane, klinik veya diğer yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer masraflar
Sigortalı aracın başkalarının ölümüne sebep olması durumunda ölümden dolayı maddi destekten yoksun kalan mirasçıların zararları ve ölenin cenaze masrafları
– Aracın işletilmesi sırasında başkalarının malına veya aracına verdiği maddi zararlar

sigorta limitleri içinde tazmin edilir.