Maksimum Trafik Sigortası, standart Trafik Sigortası ile sağlanan güvence limitlerini yükseltmeyi isteyen araç sahipleri için geliştirilen özel bir sigorta ürünüdür. Trafik sigortasının yetersiz kaldığı durumlarda devreye girecek olan İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı ile tamamlanan bu poliçe ile, aynı zamanda meydana gelebilecek bir kaza durumunda sürücü ve araçta bulunan yolcuları da MAPFRE GENEL SİGORTA Ferdi Kaza Sigortası güvencesi altına alırsınız.

Teminat Kapsamı

MAPFRE GENEL SİGORTA Maksimum Trafik Sigortası kapsamında sağlanan güvenceler Zorunlu Trafik Sigortası, İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı ve Ferdi Kaza Teminatıdır.

Zorunlu Trafik Sigortası:
Motorlu araçlar için yasal bir zorunluluk olan Trafik Sigortası, bir kaza nedeniyle ortaya çıkabilecek ölüm ve yaralanmalarda, veya hukuki sorumluluğa yol açacak bir şeyin zarara uğraması durumunda, kazaya sebebiyet veren tarafın, 3. kişilere karşı olan sorumluluklarını önceden belirli limitler dahilinde gidermektedir.

İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı
Standart Trafik Poliçesi limitleri,  üçüncü şahıslara verilecek zararların tamamını karşılayamayabilir. Maksimum Trafik Poliçesi, standart trafik poliçeleri ile alınan teminat limitlerini, poliçe kapsamında yer alan ek İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı ile yükseltmektedir.İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı; zorunlu trafik poliçesi ile aynı risklere karşı teminat sağlamakta olup, zorunlu trafik poliçesi limitlerinin yetersiz kaldığı durumlarda devreye girmektedir.
Ferdi Kaza Teminatı

Maksimum Trafik Sigorta poliçesi, meydana gelebilecek bir kaza durumunda araç içinde bulunan sürücü ve yolcular için poliçe üzerinde belirtilen limitler dahilinde Ferdi Kaza Sigortası teminatı içerir.

Bu teminat ile, kişinin poliçe kapsamında tanımlanan bir kaza nedeniyle, ölümü, geçici veya  sürekli olarak iş görme yeteneğini kaybetmesi durumlarında, sigortalı tarafından belirlenen ve poliçe üzerinde belirtilen limitin toplu para ödemesi şeklinde tazmini gerçekleştirilmekte veya bu kaza neticesinde uğranan tedavi masraflarını, yine sigortalı tarafından belirlenen ve poliçe üzerinde belirtilen limitler dahilinde karşılanması söz konusu olmaktadır.