İnşaat Tüm Riskler Sigortası

MAPFRE GENEL SİGORTA İnşaat Tüm Riskler Sigortası (CAR), inşaat sürecini tüm risklere karşı tek bir poliçeyle teminat altına alır.

Bu sigorta ile inşaat malzemelerinin inşaat alanına indiği andan itibaren başlayarak inşa edilen yapının işverene teslimatı ile sona eren süre arasında gerçekleştirilen inşaat faaliyetlerinin her aşamasında ortaya çıkabilecek beklenmedik hasar veya maddi zararlar kapsamlı olarak teminat altına alınmaktadır.

İnşaat Tüm Riskler Sigortası ile her tür konut inşaatı başta olmak üzere, iş yeri, fabrika, hastane, okul ve diğer resmi daire binaları, karayolu, baraj, enerji santralleri, havaalanı, köprü, tünel, liman, kanal vb. tüm inşaat işleri ile her tür tadilat işleri bu ürün ile teminat kapsamına alınabilir.

İnşaat Tüm Riskler Sigortası Teminat Kapsamı

Bu sigorta ürünü, bir Tüm Riskler (All Risks) poliçesi olduğu için Genel Şartlar gereğince istisna olmayan tüm halleri teminat altına alır. Teminat kapsamında yer alan başlıca riskler:- Deprem
– Yangın, yıldırım ve infilak
– Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs
– Sel, su baskını, yağmur, kar, çığ, fırtına
– Toprak kayması, toprak çökmesi ve kaya düşmesi
– Hava taşıtları çarpması ve uçaktan düşen parçalar
– Elektrik hasarları (kısa devre, şerare, ark gibi)
– İnsan kaynaklı hasarlar (dikkatsizlik, ihmal, vb.)
– İşletme kazaları ve burada sayılamayan, inşaat tüm riskler sigortası genel şartları’nda istisna edilmemiş daha birçok risk.
İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

Talep etmeniz durumunda, ek prime tabi olmak üzere yukarıda tanımlanan poliçe içeriğini daha da genişletebilirsiniz:

– Geçici şantiye tesisleri
– Üçüncü şahıs mali sorumluluk
– İş makineleri
– Enkaz kaldırma masrafları
– Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları
– Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve sabotaj
– Mevcut bina ve tesisler
– Genişletilmiş bakım devresi

Montaj Tüm Riskler Sigortası

MAPFRE GENEL SİGORTA Montaj Tüm Riskler Sigortası (EAR), montaja ilişkin ani ve beklenmedik tüm riskleri tek bir poliçeyle teminat altına alır.

Montaj Tüm Riskler Sigortası (EAR), teminat süresi, montaj malzemelerinin montaj alanına indiği andan itibaren başlar ve montajı biten makinelerin testi tamamlanarak işletime alınması ile sona erer. Bu süre zarfında, teknik nedenler dolayısıyla veya insan kaynaklı birçok maddi hasar meydana gelebilir. MAPFRE GENEL SİGORTA Montaj Tüm Riskler Sigortası, makine ve teçhizatınızın montajları esnasında veya montaj sonrası testleri sırasında, oluşabilecek ani ve beklenmedik her türlü riski teminat altına alır.

Montaj Tüm Riskler (All Risks) Sigortası ile sigortalanabilecek montaj işleri

İşletmeye alınmak üzere montajları yapılacak olan makine ve ekipmanlar bu sigorta türü ile teminat altına alınabilir. Montaj konusu makineler mekanik veya elektronik olabilir. Ayrıca bina içi elektrik, boru, ısıtma-havalandırma tesisatı ile elektrik ve boru iletim hatları vb. montaj işleri de bu ürün ile teminat altına alınabilir. Uygulama alanı çok geniş olan bu sigorta türüyle, montaj işleri nedeniyle doğabilecek inşaat işlerinin dahi, teminat altına alınması mümkündür.

Montaj Tüm Riskler Sigortası Teminat Kapsamı

Bu sigorta ürünü, bir tüm riskler (all risks) poliçesi olduğu için Genel Şartlar gereğince istisna olmayan tüm halleri teminat altına alır. Teminat kapsamında yer alan başlıca riskler:- Yangın, yıldırım ve infilak
– Deprem
– Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs
– Sel, su baskını, yağmur, sabotaj, kar, çığ, fırtına
– Toprak kayması, toprak çökmesi ve kaya düşmesi
– Hava taşıtları çarpması ve uçaktan düşen parçalar
– Şantiye içindeki taşımalar sırasında oluşabilecek kazalar
– İnsan kaynaklı hasarlar (dikkatsizlik, ihmal, vb.)
– Aksi belirtilmedikçe dört haftalık test devresi (ikinci el makineler hariç)
– İşletme kazaları ve burada sayılamayan, montaj tüm riskler sigortası genel şartları’nda istisna edilmemiş daha birçok risk.
İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

Talep etmeniz durumunda, ek prime tabi olmak üzere yukarıda tanımlanan poliçe içeriğini daha da genişletebilirsiniz:

– Geçici şantiye tesisleri
– Üçüncü şahıs mali sorumluluk
– İş makineleri
– Enkaz kaldırma masrafları
– Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları
– Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
– Mevcut bina ve tesisler
– Genişletilmiş bakım devresi
– Dört haftayı geçen tecrübe (test) devresi

Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik cihazlar, günlük yaşantımızın vazgeçilmez araçları haline gelmiştir. Ancak yüksek maliyetlerle satın aldığınız elektronik cihazların hasar görmesi ya da arızalanması halinde; hem maddi kayıp, hem de işlevini görmeyen cihazların yarattığı çözümsüzlükler sizi  zor durumda bırakabilir.

Büronuzda, işyerlerinizde sıkça kullandığınız bu cihazlar, teknik ve insan faktörlerinin neden olabileceği geniş bir risk yelpazesinin tehdidi altındadır. Küçük bir dalgınlık veya elektriksel bir düzensizlik, cihazlarınızın bozulmasına ya da bir daha kullanılmayacak derecede zarar görmesine neden olabilir.

MAPFRE GENEL SİGORTA Elektronik Cihaz Sigortası, ani ve beklenmedik her türlü riske karşı iş yerinizdeki elektronik cihazlarınızın uğrayacağı tüm hasarı ve kaybı teminat altına alır.

Elektronik Cihaz Sigortası ile hangi cihazlar sigortalanabilir? 

Ticari amaçla kullanılan tüm elektronik cihazlar (bilgisayarlar, bilgi işlem merkezleri, ofis ekipmanları, grafik basım yayın endüstri ekipmanları, alarm, test, otomasyon ve ölçüm ekipmanları vb.) ile diğer elektronik cihazlar sigortalanabilir.

Elektronik Cihaz Sigortaları Teminat Kapsamı

– İhmal, hatalı kullanım ve işletme hataları
– 3. Şahısların vereceği zararlar
– Hırsızlık, soygun, gasp ve sabotaj
– Yangın (kavrulma ve alazlanma dahil), duman
– Patlama (infilak), içe patlama (ımplosion)
– Yıldırım (direk ve endirekt etkileri), fırtına ve dolu
– Hava ve kara taşıtları çarpması
– Sel / su baskını, dahili su ve sprinkler sızıntısı
– Yeraltı suyu ve yağmur suyu, paslanma
– Aşırı voltaj ve indüklenme
– Ayrıca burada sayılamayan, elektronik cihaz sigortası genel şartları’nda istisna edilmemiş daha birçok risk.
İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

Talep etmeniz durumunda, ödeyeceğiniz ek prime tabi olmak üzere  ile yukarıda tanımlanan poliçe içeriğini daha da genişletebilirsiniz:

– Deprem
– Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve sabotaj
– Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları
– Seyyar ve taşınabilir elektronik cihazlar ek teminatı

Makine Kırılması Sigortası

Makineleriniz ve tesisleriniz her zaman mekanik veya elektriksel, bozulma ve kırılma riskleri ile karşı karşıyadır. Makineleriniz normal çalışır halde iken, temizleme, revizyon veya aynı adreste yer değiştirmeleri esnasında arızalanabilir veya bozulabilirler. Bu durumlarda uğrayabileceğiniz büyük boyutlu zararları, Makine Kırılması Sigortası ile önleyebilirsiniz…

MAPFRE GENEL SİGORTA Makine Kırılması Sigortası, mekanik ve elektrikli makinelerinizin beklenmeyen ve ani fiziksel hasar ve ziyalarını teminat altına alır.

Ayrıca, makinelerinizin bozulması neticesinde işletmenizin faaliyetlerinin durması nedeniyle uğrayabileceği finansal kayıpları Makine Kırılmasına Bağlı Kar Kaybı Sigortası Ek Teminatı ile önleyebilirsiniz…

Makine Kırılması Sigortası ile Hangi Makineler Teminat Altına Alınabilir?

Test aşamasını tamamlamış ve normal çalışır durumda olan, mekanik makine ve tesisatlar (Her türlü iş makineleri, pompa, kompresör, trafo ve jeneratörler, ısıtma havalandırma sistemleri ile tekstil, metalurji, kağıt, çimento vb. sanayi alanlarındaki makineler) ve bunlara bağlı finansal kayıplar sigortalanabilir…

Makine Kırılması SigortasıTeminat Kapsamı

– İşletme hataları (bakım hataları, hatalı kullanma, yağlama kusurları vb.)
– İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali veya dikkatsizliğinden kaynaklanan hasarlar
– Çevresel nedenler (fırtına, don olayı, çözülen buz parçalarının yürümesi vb.)
– Elektrik ve atmosferik olaylar (kısa devre, şerare, yüksek voltaj ve indüksiyon, izolasyon hataları)
– Merkezkaç sebepli parçalanmalar
– Su çekiçlemesi, ani ısınma ve soğuma, büzülme
– Tıkanma ya da yabancı maddeler girmesi ve burada sayılamayan, makine kırılması sigortası
– Genel Şartları’nda istisna edilmemiş daha birçok risk.
İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

Talep etmeniz durumunda, ek prime tabi olmak üzere yukarıda tanımlanan poliçe içeriğini daha da genişletebilirsiniz!

– Grev, lokavt, kargaşalık, halk, hareketleri, terör ve sabotaj
– Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları
– Makinelerin temel ve kaideleri
– Makine kırılmasına bağlı kar kaybı
– Hareketli makineler (özellikle iş makineleri) için geniş kasko ek teminatı.
(Çarpma, çarpışma, devrilme, toprak kayması, yangın, yıldırım, deprem, sel vb. teminata dahil edilebilir).