Fark-Yok-Site-Banner

BUNDAN BÖYLE FARK YOK!

SGK’lılar için bir ilk!

MAPFRE GENEL SIGORTA ile SGK’lılara Medical Park’ta ve anlaşmalı hastanelerde fark ücreti ödemek yok! İnanılmaz uygun fiyatlarla Fark Yok Saglık Sigortası yaptırın, Medical Park Hastaneleri’nden ve diğer anlaşmalı kurumlardan fark ödemeden yararlanın.

Yepyeni bir dönem başlıyor…

Fark Yok Sağlık Sigortası ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında yer alan sigortalı, eşi ve çocuklarını MAPFRE GENEL SİGORTA çatısı altında tam olarak güvence altına alıyoruz.

Özel sağlık kurumlarında SGK kapsamında sağlanan sağlık hizmetlerinin standartlarını yükseltmek ve yüksek maliyetli sağlık harcamalarına destek olmak amacıyla sunduğumuz Fark Yok Sağlık Sigortası’na ekonomik prim ve uygun ödeme koşulları ile hemen sahip olabilirsiniz.

Teminatlar

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, MAPFRE GENEL SİGORTA’nın belirlemiş olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli / protokollü sağlık hizmet sunucularından sağlık hizmeti alması sırasında oluşabilecek ilave ücretleri Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Fark Yok Sağlık Sigortası özel şartları dâhilinde teminat altına alınmıştır.

Yatarak Tedavi Teminatı

Sigortalının başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklarına ilişkin, tıbben gerekli olması ve doktorun bu nedeni ayrıntılı olarak raporunda belirtmesi şartıyla; dâhili ve/veya cerrahi yatışları, sigortalının hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık durum giderleriküçük müdahaleleri karşılanır.

Ayakta Tedavi Teminatı

Sigortalı başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin doktor muayenetahlilradyoloji,  modern teşhis yöntemleri ile fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri ayakta tedavi kapsamında değerlendirilir. Ayakta Tedavi teminatı alınan durumlarda, tedavi giderleri poliçede belirtilen limit doğrultusunda karşılanır.

İlaç ve aşı giderleri poliçe teminat kapsamı dışındadır.

Doğum Ek Teminatı 

Fark Yok Sigortası teminatlarımıza isteğe bağlı olarak doğum teminatı eklenebilmektedir.

Söz konusu doğum teminatı yatarak + ayakta tedavi teminatı mevcut olan sigortalılar için ilave edilebilecektir.

Doğum ek teminatı için herhangi bir bekleme süresi uygulanmayacaktır.

Doğum teminatı ; gebelik süresince yapılacak  rutin incelemeleri ( kan sayımı,  açlık kan şekeri, kan grubu, indirekt coombs testi, hepatit B, taşıyıcılık testi, mikrobik testler, idrar tahlili, tarama testleri ,ense kalınlığı ölçümü ve birinci trimestr tarama ve üçlü tarama testi , amniosentez, şeker yükleme testi, ultrasonografi ve NST)  ve  doğum eylemini ( normal veya sezeryan ) kapsamaktadır.

Doğum teminatı kapsamındaki doğum eylemi dışındaki rutin kontrol ve incelemeler ayakta tedavi teminat kapsamı olan yıllık 6 kez kullanım limitinden düşecektir. Gebelik süresince yapılacak rutin kontrollerde her bir muayene ve ilişkili yapılacak tetkikler 1 kez olarak değerlendirilecektir.

Doğum teminatı için; geçerli olacak kurumlara göre değişen paketler oluşturulmuştur. Sigortalının tercih edeceği pakete göre geçerli olacak kurumlar ve alınacak ek prim değişkenlik gösterecektir. Toplamda 10 adet paket bulunmakta olup, her paket kendi ve üstündeki numaralardaki kurumlarda geçerli olacaktır. (Örnek: 5 no’lu pakete sahibi olmanız durumunda, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 no’lu paketlerin geçerli olduğu kurumlarda doğum hizmetinden yararlanabileceksiniz.) Paket bilgisine Anlaşmalı Kurumlar sayfasından ulaşabilirsiniz.

Önemli Notlar ve Bazı İstisnalar

– Fark Yok Sağlık Sigortası poliçesinin yürürlükte olması için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan Genel Sağlık Sigortası’nın aktif olması gerekmektedir.

– Poliçede belirtilen teminatlar, yalnızca poliçede ismi yer alan kişiler için geçerli olacaktır.

– Acil durumlar da dâhil olmak üzere anlaşmasız kurumlarda yapılacak tedavilere ilişkin giderler teminat kapsamında değerlendirilmeyecektir.

– Poliçe kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan bekleme süreleri haricinde herhangi bir bekleme süresi uygulanmaz.

– Fark Yok Sağlık Sigortası başvurusu esnasında mevcut olan hastalıklarla ilgili risk analizi yapılmayacağı için poliçe başlangıç tarihinden önce var olan bir şikâyet ve/veya hastalık nedeni ile bir sağlık kuruluşuna başvurarak tanı almış, tedavi görmüş ve/veya tedavi önerilmiş olan her türlü sağlık gideri ile bunlara bağlı nüks ve komplikasyonlar poliçe teminat kapsamı dışında değerlendirilecektir.

– Sosyal Güvenlik Kurumu’nca karşılanmayan sağlık hizmetleri teminat kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Fark Yok Sağlık Sigortası Anlaşmalı Sağlık Kurumları için tıklayınız.

Fark Yok Sağlık Sigortası Primleri:

İSTANBUL – ÇALIŞAN İSTANBUL DIŞI – ÇALIŞAN
YAŞ  YATARAK   YATARAK + AYAKTA  YAŞ  YATARAK   YATARAK + AYAKTA 
0-6                    –                    – 0-6                    –                    –
7-17                    –                    – 7-17                    –                    –
18-35            250,00            625,00 18-35            168,00            420,00
36-50            312,00            780,00 36-50            210,00            525,00
51-60            370,00            925,00 51-60            248,00            620,00
İSTANBUL – BAĞIMLI İSTANBUL DIŞI –  BAĞIMLI
YAŞ  YATARAK   YATARAK + AYAKTA  YAŞ  YATARAK  YATARAK + AYAKTA 
0-6            380,00            950,00 0-6            220,00            550,00
7-17            296,00            740,00 7-17            198,00            495,00
18-35            312,50            781,25 18-35            210,00            525,00
36-50            390,00            975,00 36-50            262,50            656,25
51-60            462,50         1.156,25 51-60            310,00            775,00