MAPFRE GENEL SİGORTA Yangına Bağlı Kâr Kaybı Sigortası, olası bir yangın durumu nedeniyle işletmenizdeki faaliyetlerin kısmen veya tamamen durması ya da aksamasına bağlı olarak meydana gelecek olumsuz etkileri en aza indirmek ve meydana gelebilecek kayıpları önlemek amacıyla yapılan ek masrafları karşılamak amacıyla oluşturulmuş bir iş destek poliçesidir.

Teminat Kapsamı

Kâr Kaybı Sigortası işletmelerde, ilgili yangın poliçesi ile temin edilen bir rizikonun gerçekleşmesi sonucu meydana gelen fiziksel hasarların neden olacağı iş durmaları sonucu oluşacak brüt kâr kayıplarını karşılar.

Brüt kâr, işletmenin yıllık sabit masraflarına (kira, personel giderleri v.b.) ticari faaliyet sonucu elde edilecek yıllık net kârın ilave edilmesi ile tespit edilmelidir.

Bu sebeple bu teminat yangın ve ek teminatlarını içeren sigorta poliçesi şirketimiz tarafından tanzim edilmiş işletmelere sunulabilmektedir.

Teminat Esasları

Teminat Limiti:
Yıllık brüt kâr (net kâr + sabit masraflar)

Teminat Süresi:
Teminatın başladığı tarihten itibaren bir yıl

Muafiyet Süresi:
Fiziksel hasarın meydana geldiği tarihten, tazminat süresinin başladığı tarihe kadar olan süre üzerinden gün bazında belirtilir.

Tazminat Süresi:
Fiziksel hasarın neden olduğu iş durması sonucu oluşan brüt kâr kayıplarının karşılanacağı süredir. Tazminat süresi, taraflarca poliçe tanziminde tespit edilir. Hasarın, teminat süresi içinde gerçekleşmesi esastır. Ancak tazminat süresi, poliçe vadesi sona ermiş olsa dahi devam edebilir.