MAPFRE GENEL SİGORTA Yangın Sigorta Poliçesi, işyeri veya konut binalarınız ve içerisinde bulunan şahsi eşya, emtia, demirbaş, makine ve tesisatlarınızı kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım, infilâk ile bunlardan kaynaklanan buhar, hararet, duman gibi tehlikelerin neden olabileceği maddi hasarlara karşı teminat altına alır.

Standart olarak verilen teminatların yanı sıra seçilecek ek teminatlar ile poliçe kapsamı gereksinimlerinize uygun olarak genişletebilmektedir.

Teminat Kapsamı

Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilâkın veya yangın ve infilâk sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar teminat altına alınır.

Binaların dışındaki bahçıvan evi, garaj, su deposu, kömürlük gibi eklentiler ile binaların içlerinde veya üzerlerinde bulunan her çeşit sabit tesisat, asansör, yürüyen merdivenler, yıldırımlık ve televizyon anteni gibi binayı tamamlayan unsurlar sigorta bedeli kapsamı içindedir.

Ayrıca poliçede belirtilmek kaydıyla, temeller, bahçe ve çevre duvarları, istinat duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler, çeşmeler, bina dışındaki heykeller, sarnıç ve havuzlar gibi unsurlar teminat altına alınabilirler. Bina dahilinde bulunan eşya, makine-tesisat, demirbaş-dekorasyon ve emtia için ayrı ayrı sigorta bedeli belirlenerek teminat altına alınması esastır.

Sigortalıya ve kendisi ile birlikte oturan aile bireyleri veya birlikte yaşadığı kişiler ile çalışanlarına ait eşyalarda sigorta kapsamı içindedir.

Tam kâgir, yığma kâgir, adi kâgir ve ahşap yapılara teminat verilebilmekte ve poliçelerimiz, talep üzerine enflasyona veya dövize endeksli olarak ya da Abonman (emtia) poliçeler şeklinde düzenlenebilmektedir.

Riziko Türleri
Sivil, ticari ve sınai rizikolar

Ana Teminatlar
• Yangın
• İnfilâk
• Yıldırım

İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

Talep doğrultusunda aşağıdaki teminatlar poliçeye dahil edilebilmektedir.

• Deprem
• Grev
• Lokavt
• Kargaşalık
• Halk Hareketleri
• Kötü Niyetli Hareketler
• Terör
• Dahili Su
• Fırtına
• Kar Ağırlığı
• Yer Kayması
• Duman
• Kara Taşıtları Çarpması
• Hava Taşıtları Çarpması
• Deniz Taşıtları Çarpması
• Enkaz Kaldırma Masrafları
• Sel ve Su Baskını
• Hırsızlık
• Cam Kırılması
• 3. Şahıs Mali Mesuliyet