İşveren ile çalışanları arasında kurulan güven ortamı başarı için önemli bir faktördür. Herşeye rağmen işyerinizde meydana gelebilecek bir emniyeti suistimal olayı nedeniyle uğrayabileceğiniz maddi zararları MAPFRE GENEL SİGORTA Emniyeti Suistimal Sigorta poliçesi ile teminat altına alabilirsiniz.

Teminat Kapsamı

Emniyeti Suistimal Sigortası; sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı personelin sigortalıya ait nakit para, kıymetli evrak, menkul kıymetler veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile, dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak sureti ile iş yerine verebilecekleri zararları, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları uygulanabilir hükümlerine tabi olmak üzere teminat altına alır.
Teminat Esasları

Bu teminatın verilebilmesi için, teminat verilecek kişilerin,

– Adı Soyadı
– Görevi
– Unvanı
– Teminat limiti

gibi ayrıntılarının bilinmesi gerekmektedir.